Säkerhet

VAR FÖRSIKTIGA!

På Vildmarksbyn Eden är elden en viktig del av ert vistelse. Därför är det viktigt att ni är försiktiga och aldrig lämnar en eld obevakad. Du som vuxen ser till att kaminluckor är stängda. Ni får inte elda på andra än anvisade platser. Råder eldningsförbud måste det respekteras (information om det finns på Sunne kommuns hemsida). Följ särskilda regler som vi informerar om på anslagstavlan vid vedboden. I alla kojor samt i Storstugan Björnen och i bastun Björkan finns brandsläckare och brandfiltar. Se till att ni alltid har hinkar med vatten för släckning om brand skulle uppstå.

En förbandslåda hittar ni i Storstugan Björnen.

All rökning i byggnaderna är förbjuden. Ni får röka utomhus. Fimpar slängs i askkoppen. Kom ihåg att en liten fimp på torr mark kan orsaka en stor brand.

På området finns täckning för mobilen men ibland kan det vara svårt med mottagning. Kolla gärna redan vid ankomsten vilken plats som fungerar bäst för just er telefon så ni vet vart ni ska om olyckan skulle vara framme. Bäst brukar det vara vid parkeringen. Se till att ha mobilen laddad och ta gärna med en powerbank för extra laddning. Det finns ingen elektricitet på Vildmarksbyn Eden.

Vid brand, skada eller akut fara ring 112. Nämn följande koordinater för räddningstjänsten: 60°02’56”N 13°15’48”E

Närmaste vårdcentral ligger i Ekshärad (ca 2.6 mil) resp Torsby (ca 3 mil). I Torsby finns även akutmottagning. Informera oss om den inträffade olyckan.