icon

Med bil, tåg och buss

Från Stockholm med bil till Gunnerud eller Klarälvens Camping

Kör E18 riktning Oslo/Karlstad. I Karlstad tag väg 62 riktning Trysil. Gunnerud ligger ca 95 km norr om Karlstad. Passera bro över Klarälven vid Edebäck och sväng höger ca 700 meter efter bron. Skylt Vildmark i Värmland vid infarten.

Till Klarälvens Camping följ väg 62 i 45 km till, tag vänster i vägkorsning mellan väg 62 och E45 (strax norr om Stöllet) och kör E45 riktning Göteborg/Torsby ca 300 meter. Skylt Klarälvens Camping vid infarten.

Från Stockholm med bil till Torsby

Kör E18 riktning Oslo/Karlstad. I Karlstad tag väg 61 riktning Arvika. Tag höger på E45 riktning Sunne/Torsby/Mora. I rondellen i Torsby sväng höger mot centrum. Samlingsplats för våra kanotturer med start i Torsby är vid Torsby Fordonsmuseum. Torsby Fordonsmuseum finns på vänster sida innan ni kommer in till centrum av Torsby (infart efter övergångsstället).

Från Göteborg med bil till Gunnerud

Kör E45 riktning Karlstad. I Karlstad väg 62 riktning Trysil. Gunnerud ligger ca 95 km norr om Karlstad. Passera bro över Klarälven vid Edebäck och sväng höger ca 700 meter efter bron. Skylt Vildmark i Värmland vid infarten.

Från Göteborg med bil till Torsby eller Klarälvens Camping

Kör E45 riktning Karlstad. Strax efter Grums svänger E45 av åt vänster. Följ E45 i riktning mot Mora tills ni kommer till Torsby. I rondellen i Torsby sväng höger mot centrum. Samlingsplats för våra kanotturer med start i Torsby är vid Fordonsmuseum. Torsby Fordonsmuseum finns på vänster sida innan ni kommer in till centrum (infart efter övergångsstället).

Ska ni till Klarälvens Camping i Stöllet passerar ni Torsby. I Vägsjöfors svänger E45 av åt höger mot Stöllet/Mora. Följ E45 till Klarälven, passera bro över älven och tag första vägen till höger efter bron. Skylt Klarälvens Camping.

Med allmänna kommunikationer till Gunnerud

Åker ni allmänna kommunikationer till något av våra arrangemang kommer ni nästan uteslutande att passera Karlstad. För att underlätta ert planerande av resa ta därför Karlstad, som är knutpunkten i Värmland, som er första etapp på resan. Tänk dock på at köpa hela resan till Gunnerud på samma biljett, om ni inte vill passa på att stanna några dagar i Karlstad också. Från Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Oslo går det att åka tåg eller buss. Från Stockholm går det också att flyga.

 

 

 

Buss från Karlstad till Gunnerud

Från Karlstad åker ni buss 600 från busstationen. Busstationen ligger ca 400 meter ifrån järnvägsstationen. Gå ut ifrån järnvägsstationen, korsa gatan och gå direkt till vänster. Följ trottoaren rakt fram. Busstationen ligger på höger hand. Mer information och tidtabeller finns på: Varmlandstrafik eller Resrobot. För att komma till Gunnerud (Hagfors) måste bussen stanna (i tidtabellen antingen ha en tidangivelse eller ett x) i Överberga. Ange till busschauffören att ni skall till hållplatsen "Gunnerudsgården" i Gunnerud (Hagfors).

 

 

Från Hållplatsen i Gunnerud

Från hållplatsen i Gunnerud (Gunnerudsgården), gå söderut längs väg 62 (mot Karlstad) och tag vänster vid skylt Vildmark i Värmland, ca 100 meter ifrån hållplatsen. Följ grusvägen ner till vår central, ca 400 m. Lördagar och söndagar är kommunikationen till Gunnerud bristfällig. Då kan ni bara åka till Sjögränd, ca 4 km söder om Gunnerud. Meddela i så fall oss i förväg så kan vi hämta er. OBS! Vissa webbar (t.ex. resrobot) uppger ibland att man även på vardager ska gå av i "Sjögränd" för att byta till en annan buss. Så länge båda linjerna heter buss 600 är det samma buss som fortsätter till Gunnerud efter en liten omväg.

Med allmänna kommunikationer till Torsby

Det går tåg till Torsby, med byte i Karlstad eller Kil. Det går också att åka buss från Karlstad till Torsby.(Avgång enligt tidtabell hos Värmlandstrafik.) Torsby är samlingplats för kanotpaddling på Röjdån och Rottnan. I Torsby finns också Vildmark i Värmlands kontor. Ska ni paddla kanot är samlingsplatsen Fordonsmuseet enligt avtalat tid. Vägen ifrån tågstationen till Fordonsmuseet finns beskrivet i resedokumentet.

 

Med allmänna kommunikationer till Klarälvens Camping

I Karlstad skall ni åka med Värmlandsbuss, 600, ifrån busstationen. Busstationen ligger ca 400 meter ifrån järnvägsstationen. Gå ut ifrån järnvägsstationen mot själva centrum, korsa gatan och gå direkt till vänster. Följ trottoaren rakt fram. Busstationen ligger på höger hand. Mer information och tidtabeller finns på: Värmlandstrafik eller Resrobot. OBS! Lördagar går det inte några bussar direkt från Karlstad. Då åker man via Torsby. För att komma till Klarälvens Camping skall ni åka till hållplatsen Värnäs/ Q8. Från hållplatsen korsar ni väg 62 och går gångvägen förbi den lilla fiskedammen till campingen. Campingen syns ifrån hållplatsen.

Länkar till resebolag

Resrobot - Bra och översiktlig information om tåg och anslutande buss inom Sverige och Oslo, Köpenhamn

SJ - Ni bokar tåg med anslutande buss här.

Swebus - Buss från bl a Stockhom, Oslo, Köpenhamn, både information och bokning.

Värmlandstrafik - Regionaltrafik i Värmland

 

Länkar till resebolag, forts.

Nextjet - Flyg från Stockholm till Karlstad.

Värmlandstrafik - Visar alla tåg och bussar inom Värmland.