Ordningsregler och information

För allas trevnad finns det lite regler att följa.

  • 22.30 - 06.30 ska det vara tyst och lugnt på campingen.
  • Stuga och campingplats kan bara hyras av person som är 18 år och äldre som bor på platsen/i stugan.
  • Rökning är förbjuden i samtliga stugor och byggnader.
  • Hund ska hållas kopplad. Använd alltid bajspåse och försök rasta i ytterkanterna av campingområdet.
  • För borttappade nycklar debiterar vi en avgift på 600 kr/nyckel.
  • För utebliven städning debiterar vi 1000 kr eller mer beroende på i vilket skick stugan har lämnats.
  • Vi ansvarar ej för dina värdesaker.
  • Husvagnar parkeras med dragkroken ut mot vägen.
  • Brandsläckare finns utplacerade på området, se karta som finns i alla byggnader samt fås vid incheckningen. I varje stuga finns instruktioner vid brand och olycksfall.
  • Förhöjd fluoridhalt i dricksvattnet kan innebära magont för små barn. Därför erbjuder vi vatten i flaska utan kostnad till barn under 1,5 år.