Såhär kan det gå till:

Dag 1: Halgåleden

Ni kommer söderifrån med bil och tar sikte på att göra en vandring i Brattfallet, som ligger ca 25 km söder om Klarälvens Camping. Halgåleden vid Brattfallet är en Värmlandsled som är ca 7 km lång. Här finns det också en tydligt markerad ravin och ett vattenfall men framför allt kan man se hur naturens krafter format landskapet från istid till idag. Det finns också kortare leder i området runt ravinen, om man inte vill gå den längre sträckan. Läs mer här!

När ni gått klart, åker ni vidare till Klarälvens Camping och checkar in i er stuga.

Dag 2: Fänstjärnsskogen

Fänstjärnsskogen är ett naturreservat som ligger ca 8 km öster om Klarälvens Camping. Detta naturreservat räknas till ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela mellansverige. Skogen har  brunnit vid ett flertal tillfällen och det kan man främst märka på brandskadade torrfuror. Inom reservatet återfinns ett stort antal hotade arter. Strax utanför reservatet ligger också en gammal flottarkoja där det är perfekt att rasta och äta sin matsäck.

Själva vandringsleden är ca 5 km. Du kan läsa mer här!

Dag 3: Fämtån

Efter en god natts sömn är det dags för den tredje etappen. Här skulle vi rekommendera er att göra en vandring runt Fämtån, som ligger ca 20 km norr om Klarälvens Camping. Fämtån har grävt en djup ravin i naturen och innan den mynnar ut i Klarälven kastar den sig ut för berget i ett fint vattenfall. Vid vattenfallets slut har det bildats en liten "pool". För den som gillar friska bad är det här en perfekt plats. Vandringsleden startar alldeles vid vattenfallet eller ovanför fallet vid bron. En vandring på ca 8-10 km som har fantastiska vyer. 

Du kan läsa mer här!

Dag 4: Hovfjället

Ni städar stugan och checkar ut senast kl. 11.00. Nu åker ni väster ut till Hovfjället. Hovfjällets naturreservat har tre vandringsleder mellan 3,7 km - 12 km. De är kvalitetsmärkta av Värmlandsleder. Bergets övre delar domineras av lav- och ljungrika hällmarker med låga, vindpinade tallar. I de lägre liggande områdena finns granskog och myrmarker. Många platser har milsvid utsikt.

Här kan du läsa mer om Hovfjällsrundan!
Här kan du läsa mer om Råkullsrundan!  
Här kan du läsa mer om Torprundan!