Avbeställningsskydd

Vildmark i Värmland följer allmänna resevillkor för paketresor som gäller från 1995-02-02. Här följer ett kort utdrag från dessa, tillsammans med de särskilda resevillkor som Vildmark i Värmland har. 

OBS! Dessa gäller bara privatpersoner, inte grupper!

Avbokning: Expedtionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen och 75:-/barn. Avbokning ska ske 31 dagar eller tidigare före avresedagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 30 dagar - 15 dagar före ankomstdagen debiteras 15 % av resans pris. 14 dagar - 72 timmar före ankomstdagen debiteras 50 % av resans pris. Inom 72 timmar eller mindre före ankomsten debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Avbeställningsskydd: Vid bokningstillfället kan ett personligt avbeställningsskydd tecknas om bokningen avser arrangemang, alternativt ett avbeställningsskydd per stuga om bokningen bara avser boende. Detta skyddar resenären mot avbeställningkostnader om avbokning sker p g a någon orsak som finns nedan under punkt a eller punkt b. Resan/boendet måste avbokas direkt när hindret för att göra resan inträffar. Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar. Arrangemanget eller stugan får inte vara tillträdda enligt de tider som anges för resp. arrangemang /stuga för att avbeställningskyddet ska gälla. Resenären får antingen erlagda avgifter tillbaka förutom expeditionsavgiften och avbeställningsskyddet eller erbjudande att göra en likadan eller liknande resa hos oss vid ett senare tillfälle, resp. boende (om bokningen avser en stuga), dock senast nästkommande säsong (gäller ej enstaka personer i grupp). Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar. 

a) Allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar resenären, nära anhörig till resenären, eller om personen som resenären gemensamt beställt resan med avbokar p g a någon ovan nämnd anledning. 

b) Annan händelse drabbar resenären, som denne inte kunnat förutse vid bokningstillfället och som är av sådan art att resenären inte rimligen kan begäras genomföra resan, t ex brand i bostaden. 

Vi önskar Dig en trevlig upplevelse i norra Värmland.