Avbeställningsskydd

Här följer ett kort utdrag från Vildmark i Värmlands resevillkor. Vill du läsa dem i sin helhet finner du dem här!

OBS! Dessa gäller bara privatpersoner, inte grupper! Gruppvillkoren finner du här!

Avbokning: Expedtionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 200:-/vuxen och 100:-/barn. Avbokning ska ske 31 dagar eller tidigare före avresedagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår följande kostnader: 30 dagar - 15 dagar före ankomstdagen debiteras 30 % av resans pris. 14 dagar - 8 dagar före ankomstdagen debiteras 50 % av resans pris.7 dagar eller mindre före ankomsten debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Avbeställningsskydd: Vid bokningstillfället kan ett personligt avbeställningsskydd tecknas om bokningen avser arrangemang, alternativt ett avbeställningsskydd per stuga om bokningen bara avser boende. Detta skyddar resenären mot avbeställningkostnader om avbokning sker p g a någon orsak som finns nedan under punkt a eller punkt b. Resan/boendet måste avbokas direkt när hindret för att göra resan inträffar. Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar. Arrangemanget eller stugan får inte vara tillträdda enligt de tider som anges för resp. arrangemang /stuga för att avbeställningskyddet ska gälla. Resenären får antingen erlagda avgifter tillbaka förutom expeditionsavgiften och avbeställningsskyddet eller erbjudande att göra en likadan eller liknande resa hos oss vid ett senare tillfälle, resp. boende (om bokningen avser en stuga), dock senast nästkommande säsong (gäller ej enstaka personer i grupp). Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar.

a) Allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar resenären, nära anhörig till resenären, eller om personen som resenären gemensamt beställt resan med avbokar p g a någon ovan nämnd anledning.

b)Annan händelse drabbar resenären, som denne inte kunnat förutse vid bokningstillfället och som är av sådan art att resenären inte rimligen kan begäras genomföra resan, t ex brand i bostaden.

OBS! Om avbokningen är Covid-19-relaterat och avbeställningsskydd tecknats vid bokningstillfället, får gästen ändra datum till ett senare under innevarande säsong eller nästkommande säsong utan ytterligare kostnad och utan att uppvisa intyg från läkare.

Vi önskar Dig en trevlig upplevelse i norra Värmland.