Resebeskrivning

Dag 1

Samling sker vid Fordonsmuseet kl. 13.00. Du får hyrd utrustning och en genomgång av paddelteknik, säkerhet mm. Du startar paddlingen från Fordonsmuseet och paddlar på Röjdån, norrut, mot strömmen. Det är dock inte någon större ström kvar i Röjdån, om det inte är mycket vatten, eftersom älven är reglerad. Du övernattar enligt allemansrätten ute i naturen. Visa hänsyn mot både djur och människor!

Dag 2-4

Du paddlar från Torsby i den vackra Röjdälvens dalgång. Det är en kulturbygd med små åkrar/ängar. De skogklädda bergen finns längre bort. Det är två kortare lyft, som är så korta att du inte behöver kanotvagn. En riktig pärla är ön i sjön Kläggen, där några eldsjälar byggt vindskydd och fina eldplatser. När du nått Kläggen vänder du tillbaka och paddlar samma sträcka tillbaka till Torsby.

Dag 4

Du ger rent kanot och utrustning samt lämnar åter detta vid Fordonsmuseet på avtalad tid.