Allemansrecht

De natuur van Zweden is vrij toegankelijk voor iedereen, maar er moet voorzichtig mee worden omgegaan en men moet rekening houden met zowel mensen als dieren. Niet storen - niet vernielen, de vuistregel van het allemansrecht, een unieke manier om de natuur te beleven.

Het is toegestaan om voor een paar dagen een tent op te zetten op grond die niet wordt gebruikt voor landbouw en die op afstand van woonhuizen ligt. Dit is een privilege dat we in Zweden hebben en het is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor dieren, natuur en mensen. Het is belangrijk om op een goede manier met dit privilege om te gaan. Als u er voor kiest om in de natuur te vertoeven, dient u van de inhoud van het allemansrecht op de hoogte te zijn. Zo is het bijvoorbeeld verboden om buitenshuis vuil achter te laten! Een peuk in een zomerdroog bos kan waarden voor miljoenen verwoesten. Glas, blikjes, plastic zakken en doppen kunnen zowel mensen als dieren verwonden. Wat je meeneem naar de natuur, neem je ook weer mee terug! Het is ook niet toegestaan om met motorvoertuigen op natuurterrein te rijden.