TourQuality

TourQuality is het eerste Zweedse programma voor kwaliteitsborging dat speciaal is ontwikkeld voor toeristische bedrijven. Het is ontwikkeld door het researchcentrum ETOUR in Östersund in nauwe samenwerking met het competente adviesbureau Agrippa. Dit systeem voor kwaliteitsborging is eenvoudig en heeft een fundamentele structuur. Het doel is dat alle personen die op enerlei wijze aan de levering van een belevenis meewerken op eenvoudige wijze hun rol in dit kwaliteitswerk zien, ongeacht de duur van hun medewerking. 

In de herfst van het jaar 2004 volgde Vildmark i Värmland de bij dit programma inbegrepen opleiding voor kwaliteitsborging. Dit werk houdt onder andere in dat wij in detail aangeven WAAR de dienst uit bestaat, HOE deze dienst moet worden geleverd en WIE eraan meewerken om de dienst te leveren. Vildmark i Värmland heeft haar kwaliteitswerk op zodanige wijze gedocumenteerd, dat wij sinds 2005 het kwaliteitsdiploma en het zegel van ETOUR hebben gekregen.