Ekoturism

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande” (WWF 1994).

Ekoturism har under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till att skydda unika natur- och kulturvärden runt om i världen. Det är en av de snabbast växande branscherna inom den internationella turismen.

”Naturens Bästa” är en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism. Märkningen är skräddarsydd för att garantera hög kvalitet på arrangemang i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden. Naturens Bästa är ett gemensamt varumärke för Sveriges duktigaste naturresearrangörer och deras bästa arrangemang.

Det här är de sex grundkraven för Naturens Bästa:

1) Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.
2) Gynna den lokala ekonomin.
3) Miljöanpassa hela verksamheten.
4) Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
5) Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
6) Kvalitet och trygghet på resan.

Vildmark i Värmland fick i maj 2002 kvalitetsmärka Timmerflottfärden på Klarälven med Naturens Bästa. Vi har gjort detta eftersom vi tror att det gagnar dej som gäst, vi som arbetar med det, lokalbefolkningen och den natur/kultur vi befinner oss i. Det är nu det börjar! Det är vi tillsammans som ska fortsätta att utveckla produkten och göra den trovärdig även framöver.