Hur gick det till?

1978. "Det ordnar sig inte, något måste göras" Norra Värmland höll på att avfolkas och arbetslösheten var ett faktum.Torsby Kommun tills. med ett antal större organ samordnade träffar med folk från olika branscher, vars avsikt var att kläcka ideér till projekt som kunde komma bygden till gagn och skapa arbetstillfällen. De flesta goda idéerna blev ingenting mer av, med en idé hade fötts i gruppen som hade att utveckla idéer inom turism.

1979. I "turistgruppen" bestämde man sig för att prova sin idé med att åka timmerflotte på Klarälven. Timmer flöt det varje sommar på älven och ända sedan 1953 hade Svenska Scoutförbundet arrangerat den sk "Blå hajken" på Klarälven. Anders Wiss som hörde till turistgruppen var med på denna provtur och beslutade sig för att tillsammans med sin fru Birgitta bli timmerflottsarrangörer. Det var ingen annan som ville och riktigt trodde på idén, utan de blev nog ansedda som lite tokiga.

1980. Ca 200 gäster, 90 jounalister, marknadsförare och resebyråagenter åker timmerflotte på Klarälven. Företaget gick med "strålande förlust".

1981. Den första instruktören anställs. Ca 800 gäster. Förlusten täcks.

1982. Två instruktörer anställda, ca 1200 gäster.

1983. Företaget byter namn till Vildmark i Värmland.

1986. Får utmärkelse som december månads Gnosjöare(Tidningen Land och Föreningsbanken.)

1987. Verksamheten utökas med kanotpaket, både med och utan färdledare. Antalet anställda ökar kraftigt till ca 20 personer.

1988. Får utmärkelse som årets företagare i Torsby kommun. (Företagarna och Torsby Kommun.) En gummibåt för forsränning köps in. Forsränning i Strängsforsen i norra Värmland.

1989. Gummibåt nummer två köps in.

1990. Antalet säsonganställda är 25 st. Ca 2500- 3000 gäster åker timmerflotte (ca 800 flottar), ca 1000-1500 gäster paddlar kanot.

1991. Den kommersiella flottningen av lösvirke på Klarälven upphör.

1993. Får Vildmark i Värmland för andra gången utmärkelse som Årets företagare i Torsby kommun.(Företagarna och Torsby Kommun.) Klarälvens Camping köps in. Servicebyggnaden i dåligt skick så den totalrenoveras.

1994. Utmärkelse som årets ekoturistföretag i Norden. (Nordiska rådets ekoturistorganisation.)Vildmark i Värmland startade våren 1994 med utvecklingsarbetet av Kvalitetssäkringssytemet ISO 9002 och har sedan sommaren 1995 arbetat enligt detta.

1995. En kraftig vårflod i samband med mycket regn gör att Klarälven når 6-7 meter över normal nivå. Alla företagets anläggningar drabbas, varav Klarälvens Camping allra värst. Där står vattnet upp till fönsterblecken i alla stugorna. 
Vildmark i Värmland börja källsortera allt sitt avfall.

1998. Vildmark i Värmland erhåller Grand Travel Award för ekoturistisk verksamhet. (Framröstat av anställda på svenska resebyråer.) Värmlands Turistakademi utser Vildmark i Värmland till årets turistföretag.

2000. Verksamheten tas över av IngMarie och Anders Junler som varit anställda i företaget i 10 år.

2002. Vildmark i Värmlands timmerflottfärder på Klarälven ekoturismmärks med ”Naturens Bästa”.

2003. Får mycket glädjande utmärkelsen som årets företagare i Torsby kommun. (Företagarna och Torsby Kommun.)

2004. Vildmark i Värmland genomgår ETOURs kvalitessäkring av turisttjänster. Vildmark i Värmland erhåller ETOURs kvalitetsdiplom och sigill.

2005 Vildmark i Värmland tar en hedrande tredje plats som "bästa turistprodukt" i Scandinavian Travel Award. Verksamheten köps av IngMarie och Anders Junler.

2006 Ekoturismmärkningen ”Naturens Bästa” för timmerflottfärder förlängs att gälla under perioden 2006-2010.

2008 Vildmark i Värmland nomineras till en av Sveriges bästa upplevelser av researrangörer i Tyskland, Holland, England, Frankrike, Italien. Övriga nominerade var Ishotellet (som också vann utmärkelsen.Grattis!!), Stockholms Stad, Vasamuseet och Säfsen.

2009 Vildmark i Värmland nomineras återigen till en av Sveriges bästa upplevelser av researrangörer i Tyskland, Holland, England, Frankrike, Italien, USA och Ryssland. En annan hedervärd nominering detta år var till Stora Turismpriset och Löfbergs Lilas hedersomnämnande för marknadsansträngningar utanför Sverige.

2010 ETOURs kvalitessäkring av turisttjänster förlängs att gälla under perioden 2010-2011.

2012 ETOURs kvalitessäkring av turisttjänster förlängs att gälla under perioden 2012-2013.

2013 Magasinet National Geographic i USA utnämnar Vildmark i Värmlands timmerflottfärder till en av "50 Tours of a Lifetime".

2019 IngMarie & Anders Junler, Klarälvens Camping/Vildmark i Värmland blir utsedda som årets innovatör/entreprenör av SCR Svensk Camping.

2020. Timmerflotte på Klarälven vinner kategorin "Den bästa individuella produkten" i Skandinavien 2020. Organisationen bakom priset är Scandinavian Outdoor Award TRAVEL och juryn består av några av de viktigaste researrangörerna specialiserade på outdoor- och äventyrsresor i Skandinavien, resexperter och destinationschefer i Centraleuropa.

2020. Vildmark i Värmland tilldelas turismpriset i Torsby kommun. "Med sin unika produkt och professionalitet har Vildmark i Värmland satt vår kommun på kartan för besökare."

 

Tack för utmärkelser och priser!

Vildmark i Värmland och alla medarbetare under årens lopp.