Kvalité och Miljö

Kvalité

ISO 9002
Under våren 1994 startade Vildmark i Värmland med utvecklingsarbetet av kvalitetssäkringssytemet ISO 9002. Under de följande åren arbetade Vildmark i Värmland enligt detta sytem, utan att fullt ut vara certifierad. Arbetet innebar bl a att företagets rutiner dokumenterades, vi definerade en kvalitetspolicy och satt upp kvalitetsmål för företagets naturnära verksamheter. Vildmark i Värmland var först i Sverige inom besöksnäringen med att arbeta enligt kvalitetssäkringssystem ISO 9002 för naturnära aktiviteter. ISO 9002 är en internationell standard för kvalitetsarbete inom näringslivet. 

Tour Quality
Tourquality är Sveriges första kvalitetssäkringsprogram speciellt designat för turistföretag. Det har utvecklats av forskningsinsitutet ETOUR i Östersund tillsammans med konsultföretaget Agrippa kompetens. Systemet för kvalitetssäkring är enkelt och grundläggande utformat. Syftet är att alla som medverkar i leveransen av en upplevelse lätt ska kunna förstå systemet och sin roll i kvalitetsarbetet även om personen endast jobbar en kort period eller är säsongsarbetare. 

Vildmark i Värmland genomgick utbildning i programmet för kvalitetssäkring under hösten 2004. Arbetet med kvalitetssäkringen innebär bl a att vi i detalj redovisar VAD tjänsten består av, HUR den skall levereras och VILKA som medverkar i att leverera tjänsten. Vildmark i Värmland har dokumenterat sitt kvalitetsarbete på ett sådant sätt att vi sedan 2005 har erhållit ETOURs.

 

Miljö

Miljöstyrning enligt ISO 14001
Vildmark i Värmland startade i november 1998 ett arbete tillsammans med ALMI i Värmland om att införa Miljöledningssystem ISO 14001 på företaget. Detta projekt skedde tillsammans med 5 större industriföretag i Värmland, Närke och Västergötland och blev klart 2000. 

Vildmark i Värmland har sedan starten 1979 arbetat för att minimera belastningen på miljön. Detta har bl a inneburit att vi hela tiden har begränsat antalet gäster på våra aktiviteter, reparerat och underhållit utrustningen, anlitat lokala leverantörer, informerat (på olika språk) om hur man rör sig i naturen mm. Allt i syfte att gästerna skall få en trevligt upplevelse hos oss och att vi skall kunna ha en långsiktig och hållbar verksamhet i naturen. Gäster skall även i framtiden kunna besöka oss. 

Vi på Vildmark i Värmland och våra gäster har bland annat källsorterat våra sopor på samtliga anläggningar sedan 1995 trots att kommunerna inte var mogna för detta. 

Vi vill överlämna en bra värld till våra barn.