Kvalité och Miljö

Kvalité

Tour Quality
Tourquality var Sveriges första kvalitetssäkringsprogram speciellt designat för turistföretag. Det har utvecklats av forskningsinsitutet ETOUR i Östersund tillsammans med konsultföretaget Agrippa kompetens. Systemet för kvalitetssäkring är enkelt och grundläggande utformat. Syftet är att alla som medverkar i leveransen av en upplevelse lätt ska kunna förstå systemet och sin roll i kvalitetsarbetet även om personen endast jobbar en kortare period eller hela året. 

Arbetet med kvalitetssäkringen innebär bl a att vi i detalj redovisar VAD tjänsten består av, HUR den skall levereras och VILKA som medverkar i att leverera tjänsten. Vildmark i Värmland har dokumenterat sitt kvalitetsarbete på ett sådant sätt att vi sedan 2005 har hållit processen levande genom att uppdatera våra dokument vartannat år.

 

Miljöpolicy

Vildmark i Värmlands viktigaste resurser är den natur och den närmiljö, som vi och våra gäster använder för aktiviteter och arrangemang. Vildmark i Värmland skall arbeta för en långsiktigt och hållbar utveckling vad gäller företagets verksamheter. Vi vill överlämna en bra värld till våra barn.

Vildmark i Värmland skall på ett professionellt sätt ständigt förbättra och förebygga så att Vildmark i Värmland inte belastar vår omvärld ur miljösynpunkt. 

Vildmark i Värmland skall med god marginal följa tillämplig miljölagstiftning.

Vildmark i Värmland skall ha tydliga mål för sitt miljöarbete samt följa upp dessa mål regelbundet.

Arbetet om en förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan skall ingå som en naturlig del i all verksamhet för Vildmark i Värmlands medarbetare.

Vildmark i Värmlands intressenter skall informeras regelbundet.