Vision

Att "timmerflotta" tar tid, men att "timmerflotta" ger tid. I en tid av allt mer stress och jäkt är detta en stressfri zon, där naturen bestämmer fart och innehåll.

Vision

Vildmark i Värmland ska inspirera till, och leverera oförglömliga upplevelser av världsklass i naturen. Naturen som vi gemensamt måste ta ansvar för så att den finns kvar för kommande generationer.

Affärsidé

Vildmark i Värmlands erbjuder unika upplevelser i naturen för fritids- och arbetsresenären genom att;

  • Låta var och en vara med och bygga, åka och riva sin egen timmerflotte, oavsett om det ska bli ett "hem" för några dagar eller ett "konferensrum" för några timmar.                                                 
  • Arrangera kanotpaket i sjöar och älvar med olika naturtyper och som är anpassade till olika svårighetsgrader.      
  • Erbjuda boende med närhet till naturupplevelser.                                                                    
  • Ständigt förbättra och utveckla naturnära upplevelser utifrån naturens förutsättningar.

Målsättning 

  • Det ska vara roligt och trevligt för; gästerna, instruktörerna, lokalbefolkningen. 
  • Det ska vara ekonomiskt bärkraftigt, året om. 
  • Det ska drivas med hänsyn till natur och miljö samt gynna lokal ekonomi. 
  • Det ska skötas professionellt och långsiktigt.