Timmerflotte 4 dygn - Det oförglömliga äventyret

Det oförglömliga äventyret, 4 dygn

Tänk att ni kan göra en resa på er egenhändigt byggda flotte av stockar och rep! Det är verkligen ett oförglömligt äventyr, men det kommer också att vara en utmaning på flera plan. Det är fysiskt krävande att bygga flotten och kan även kräva att man får ta i ordentligt under själva färden om/när man stöter på sandbankar, stenar, bakvatten mm. under resans gång. I kontrast till detta finns det få saker som är mer avkopplande och rogivande än när flotten ljudlöst glider fram genom den mäktiga Klarälvdalen. Då har ni tid att ta in nuet och anpassa er till naturens och älvens rytm.

Å ena sidan är det lätt att navigera eftersom ni följer med strömmen. Å andra sidan kan de vara en utmaning att läsa kartan och veta var man är, för naturen är väldigt likadan överallt. Vi har satt upp minimalt med skyltar, för att ni verkligen ska kunna uppleva naturen och göra er egen resa. Det finns heller inga bestämda platser ni ska övernatta på, utan dessa väljer ni själva. Ni kan givetvis välja att boka in er på någon av de campingplatser som finns längs älven. Där har ni i så fall också tillgång till lite bekvämlighet som kan vara väldigt uppskattat.

Detta alternativ på 4 dygn är populärast, men turen är precis lika tuff som den längre expeditionen på en vecka. Vi vill redan här tipsa om en extra dag i planeringen, så att ni inte har något att passa den dag ni slutar er färd. Det kan bli sent på kvällen innan ni når slutmålet. Men det kan också gå fortare än beräknat… ingen tur är den andra lik beroende på växlande väderförhållanden och vattenföring i älven. Det gäller alltså att kunna anpassa sig till de rådande omständigheterna och låta naturen vara regissör.