Vision, affärsidé & målsättning

Zweden-Värmland-TimberRafting-BjornSnelders-34

Vision och affärsidé

Vildmark i Värmland ska inspirera till, och leverera oförglömliga upplevelser av världsklass i naturen. Naturen som vi gemensamt måste ta ansvar för så att den finns kvar för kommande generationer.

Vildmark i Värmlands erbjuder unika upplevelser i naturen för fritids- och arbetsresenären genom att;

  • Låta var och en vara med och bygga, åka och riva sin egen timmerflotte, oavsett om det ska bli ett ”hem” för några dagar eller ett ”konferensrum” för några timmar.
  • Arrangera kanotpaket i sjöar och älvar med olika naturtyper och som är anpassade till olika svårighetsgrader.
  • Erbjuda boende med närhet till naturupplevelser.
  • Ständigt förbättra och utveckla naturnära upplevelser utifrån naturens förutsättningar.
IMG_2082

Målsättning

  • Det ska vara roligt och trevligt för; gästerna, instruktörerna, lokalbefolkningen.
  • Det ska vara ekonomiskt bärkraftigt, året om.
  • Det ska drivas med hänsyn till natur och miljö samt gynna lokal ekonomi.
  • Det ska skötas professionellt och långsiktigt.