IMG_1535

Klarälvens historia

Klarälven är ett exempel på en mycket gammal älv som har sökt sig fram genom urberget under decennier och transporterat med sig sand och stenar på sin väg mot Vänern. Detta har gett Klarälven och dess omgivning dess utseende. Än idag färdas stora mängder naturmaterial längst älven. Under vintern uppskattas ca 20-25 ton avlagringar transporteras med älven per dag. Vid vårfloden kan denna massa uppnå nästan 5000 (!) ton per dag. Klarälven anses betyda älven med det klara vattnet.

Zweden-Värmland-TimberRafting-BjornSnelders-43

Älvens historia

Vid senaste isavsmältningen från Värmland för drygt 9000 år sedan, nådde havet som en smal fjord långt norrut i Klarälvsdalen, ända upp till Höljes. Längre söderut var havsviken bredare, för att i trakten av Ransäter övergå i ett skärgårdslandskap. Dalens bredd är ovanligt konstant, en knapp kilometer i norr, något bredare längre söderut. Från början mynnade Klarälven ut i närheten av Kristinehamn, men med tidens gång förändrade dess bana. Idag mynnar Klarälven ut längre västerut, i Karlstad.

Klarälven bildar tillsammans med Göta älv Sveriges längsta älvsystem, hela 720 km. Älven har sin källa i Härjedalen och växer sig snabbt stor och mäktig i området runt den norska sjön Femunden. Älven rinner sedan med full kraft genom Norge, där den lokalt går under namnet Trysil älv. Från Norge flyter Klarälven in i Sverige, fortfarande kraftfull. Efter inflödet i Sverige i nordligaste Värmland följer Klarälven en rak sprickdal söderut, Klarälvdalen, där den bildar imponerande meanderbågar på en sträcka av ca 100 kilometer. Vid Gunnerud har dalgången fyllts igen av stora isälvsavlagringar, och Klarälven har tvingats in i en ny västligare fåra med flera vattenfall och forsar som idag är utbyggda kraftverk.

Norr om Sysslebäck är älven fortsatt ganska kraftfull i sitt flöde, men strax söder om Sysslebäck bildar den Vingängssjön. Vid denna sjö kan man ännu idag observera upp till 50 meter höga terrasser, rester från den uråldriga havsvik, från den period då havet fortfarande nådde de inre delarna av Sverige.

Zweden-Värmland-TimberRafting-BjornSnelders-41

Meanderbågar

Klarälven är helt unik med sina regelbundna meanderbågar under en lång sträcka på knappt 100 km. Det finns få motsvarigheter till detta. Närmast jämförbar är en del av Bear River i Alberta, Canada. Kortare sträckor av liknande utseende finns det däremot många exempel, t.ex. Mississippi. Vid den södra delen av Vingängsjön har den lugna delen av Klarälven sin början, älven flyter sakta söderut i en hastighet på ca 2 km per timme. Från och med nu kan du njuta av ca 100 km opåverkad älv! Klarälvens mjuka meanderbågar bidrar till den unika miljön med vackra älvkanter och många sandstränder. I den nordliga delen kommer du att hitta en smal dalgång där skogen är belägen precis vid älvkanten. Längre söderut öppnas landskapet upp och visar en landsbygd där jordbruket har satt sina spår. Än idag brukas jorden delvis till betes-och odlingsmark.

IMG_4637

Människan och älven

Under 1900-talet började människorna att intressera sig för älven mer storskaligt. Detta har satt sina spår i den södra delen av älven, från Gunnerud till Karlstad. Här hittar du dammar och kraftverk som påverkar älvens flöde. 1960 anläggs en jättelik kraftverksdamm i Höljes med en fallhöjd på hela 88 meter. I och med detta skapas en helt ny sjö, Höljessjön, som sträcker sig ända till riksgränsen. Förutom att utvinna el var också tanken att reglera Klarälvens kraftigt varierande vårflöde. Trots detta översvämmades stora delar av dalgången runt Klarälven 1995. Under denna översvämning ödelades stora delar av Klarälvens camping, som ligger i närheten av Stöllet. Campingen totalrenoverades och tillhör idag, tillsammans med Branäsäng, Vildmark i Värmlands timmerflottsbyggplatser.

Ekshärads kyrka

Pilgrimsleden

Längs älven hittar du också den urgamla Pilgrimsleden som leder till Nidaros (dagens Trondheim) där människor framför allt vallfärdade till St. Olavs heliga grav. St. Olav var en nyckelperson i kristendomens intågande i Norge och sägnen säger att en källa uppkom där han blev först blev begravd och att vattnet från denna källa kunde bota sjuka. Pilgrimsleden leder dock inte till denna mytomspunna källa utan till hans kvarlevor, som flyttades just till Nidaros. För ca 500 år sedan var detta den mest använda vägen i Sverige vilket givetvis har satt sin prägel på omgivningen i Klarälven, du hittar alltid kyrkor en dagsmars isär. Kyrkorna var förutom ett religiöst säte också en säker plats för övernattning, där pilgrimerna kunde känna sig trygga från rövare och vilda djur. Med tidens gång etablerades små byar och samhällen runt kyrkorna och vi kan än i dag känna historiens vingslag då många ortsnamn innehåller ord så som munk, kors och let.