Miljöpolicy

Vildmark i Värmlands viktigaste resurser är den natur och den närmiljö, som vi och våra gäster använder för aktiviteter och arrangemang. Vildmark i Värmland skall arbeta för en långsiktigt och hållbar utveckling vad gäller företagets verksamheter. Vi vill överlämna en bra värld till våra barn.

Vildmark i Värmland skall på ett professionellt sätt ständigt förbättra och förebygga så att Vildmark i Värmland inte belastar vår omvärld ur miljösynpunkt. 

Vildmark i Värmland skall med god marginal följa tillämplig miljölagstiftning.

Vildmark i Värmland skall ha tydliga mål för sitt miljöarbete samt följa upp dessa mål regelbundet.

Arbetet om en förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan skall ingå som en naturlig del i all verksamhet för Vildmark i Värmlands medarbetare.

Vildmark i Värmlands intressenter skall informeras regelbundet.