IMG_9185

Ekoturism

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande” (WWF 1994).

IMG_9026

Ekoturism har under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till att skydda unika natur- och kulturvärden runt om i världen. Det är en av de snabbast växande branscherna inom den internationella turismen.

”Nature´s Best” är en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism. Märkningen är skräddarsydd för att garantera hög kvalitet på arrangemang i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden. “Nature´s Best” är ett gemensamt varumärke för Sveriges duktigaste naturresearrangörer och deras bästa arrangemang.

Zweden-Värmland-TimberRafting-BjornSnelders-37

De sex grundkraven för “Nature´s Best”

1) Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur
2) Gynna den lokala ekonomin.
3) Miljöanpassa hela verksamheten.
4) Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
5) Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
6) Kvalitet och trygghet på resan.

Vildmark i Värmland kvalitetsmärkte Timmerflottfärden på Klarälven med Naturens Bästa 2002. Vi har uppdaterat under resans gång, men i samband med att märkningen uppdaterats (Natures Best 2.0) gjorde vi en total genomlysning av verksamheten igen vintern 2020/2021. Vi har gjort detta eftersom vi tror att det gagnar dej som gäst, oss som arbetar med det, lokalbefolkningen och den natur/kultur vi befinner oss i. Det är vi tillsammans som ska fortsätta att utveckla produkten och göra den trovärdig även framöver.

Zweden-Värmland-TimberRafting-BjornSnelders-22

Det här är Vildmark i Värmlands ekoturismpolicy

Sedan starten 1980 har vi bedrivit verksamheten med hänsyn till naturen och den lokalbefolkning som finns här. Att ta vara på den historia som fanns med flottning på Klarälven samt skapa arbetstillfällen i lokalsamhället så människor kan bo kvar eller flytta hit var en stor anledning till att företaget startade.

Vårt mål är fortfarande att verksamheten ska bedrivas långsiktigt och värna om naturen. Vi ska utvecklas med hänsyn till lokala förutsättningar på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.

Vi paketerar både timmerflottfärder och kanotturer på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till historiken, kulturen, säkerhet samt praktiskt utförande. Gästen får kunskap om detta via resedokument, filmer och muntlig genomgång av våra kunniga instruktörer.

Vi för en lång tradition av flottningen och dess hantverk vidare genom att låta människor få bygga sin egen flotte och flyta fram med strömmen på Klarälven.

Vi handlar i så stor utsträckning som möjligt lokalt samt miljöanpassade varor. Framför allt sker all proviantering av lokala lanthandlare i Klarälvdalen. Vi uppmanar också gästerna att handla lokalt så att ekonomisk utveckling kan ske på orten.

Varje år ska gäster och medarbetare kunna ge oss feedback, så att vi kan ta lärdom av detta och förbättra oss.

Vi har analyserat riskerna för samtliga erbjudanden och tagit fram en plan för att minimera dem. Vi vill att gästen, vi på Vildmark i Värmland och lokalbefolkningen ska ha roligt – att det skapar oförglömliga upplevelser.

Ekoturism, ett mycket bra ord som sammanfattar hur vi vill göra det; En lokal driven upplevelseturism i kombination med stort ansvar för natur, kultur och människor. Helt enkelt ett roligt och ansvarsfullt resande där man visar hänsyn.