Zweden-Värmland-TimberRafting-BjornSnelders-21

Allemansrätten

I Sverige har vi en fantastik sedvanerätt, allemansrätten, som bl. a. innebär att man har lov att bo enstaka nätter ute i naturen utan att fråga markägaren om lov. Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. ”Tomt” – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

IMG_9185

Allemansrätten innebär många friheter att njuta av naturen, men som sagt också förpliktelser.  Exempel på detta är:

• Att slå läger för natten på lämplig plats där det inte stör andra människor eller djur.
• Att inte göra upp eld om eldningsförbud råder; men vid tillåtelse, välja en plats nära vatten med grus eller sandigt underlag, dock aldrig direkt på en berghäll, större stenblock eller direkt på en badstrand.
• Att inte medföra ljudförstärkare, musikanläggning el.dyl.
• Att aldrig ofreda eller skada tama och vilda djur.
• Att aldrig hugga ner träd eller bryta grenar, kvistar, bark eller ta näver från levande träd.
• Att inte plocka fridlysta växer.
• Att aldrig lämna sopor i naturen.
• Att hålla hunden kopplad, eller att hunden beter sig som om den var kopplad; extra viktigt eftersom vistelsen sker i område med vilt.

2015-Jonathan Steffens-Klarälven-4

Är man inte försiktig kan man bli dömd till skadestånd, böter eller fängelse om elden spridit sig, vilket kan ske både över och under jord, elden är uppgjord när eldningsförbud råder eller att sopor lämnats kvar på marken. Man kan också dömas till skadestånd för olovlig skada på träd, buskar och annan växtlighet.