IMG_3970

Kanottips

IMG_3856

Lasta rätt

I en Kanadensare kan man lasta ganska mycket utrustning. Se till att fördela utrustningen så att kanoten väger så jämt som möjligt fram och bak. En framtung kanot svänger upp mot vinden och en baktung svänger bort från vinden. Om det blåser kan man ha detta i åtanke och flytta packning för att justera efter vindförhållandena.

IMG_2036

Säkert i- och ur.

När man ska sätta sig i en Kanadensare gäller det att alltid ha tyngdpunkten rakt över kanotens mittlinje. Håll paddeln i ena handen. Luta dig över kanoten och ta tag i relingen med en hand på vardera sidan. Sätt ena foten i mitten av kanoten och följ sedan efter med den andra foten. Omvänt gäller när du ska kliva ur kanoten. Just att kliva i- och ur kanoten är ett moment där det finns risk att tippa runt, men gör man som ovan har man god kontroll och balans.

_C1V9420

Lär dig att styra

När man paddlar ska man alltid sträva efter att genomföra paddeltagen samtidigt i för och akter samt på var sin sida av kanoten. Det är effektivast och ger bäst balans i kanoten. För att få kanoten dit man vill finns det ett antal olika paddeldrag för att svänga höger, vänster eller hålla en rak kurs (det senare kanske är det svåraste!?). I de paddelvatten du stöter på hos Vildmark i Värmland skiljer det en del mellan de olika turerna. En del är ren- eller övervägande del älvpaddling medan andra är en kombination av älv och sjö. Oavsett om man ska hålla rak kurs på en sjö eller klara kurvorna i en älv är just styrtagen en bra sak att försöka lära sig.

Kanotbivack

Bivack eller tält?

Istället för att tälta kan man bygga en kanotbivack någon natt med hjälp av den upp-och-nedvända kanoten, presenning, paddlarna eller några slanor och rep. Ett lite udda och mysigt sätt att övernatta. Någon form av myggnät är då att rekommendera! Gör du en kanottur med Vildmark i Värmland kommer du få mycket kunskap innan turen både om att vistas i naturen, säkerhet och paddelteknik. Oavsett hur du väljer att övernatta, ska du ta hänsyn till vad allemansrätten säger.