Ekoturismpolicy

Sedan starten 1980 har vi bedrivit verksamheten med hänsyn till naturen och den lokalbefolkning som finns här. Att ta vara på den historia som fanns med flottning på Klarälven samt skapa arbetstillfällen i lokalsamhället så människor kan bo kvar eller flytta hit var en stor anledning till att företaget startade.

Vårt mål är fortfarande att verksamheten ska bedrivas långsiktigt och värna om naturen. Vi ska utvecklas med hänsyn till lokala förutsättningar på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.

Vi paketerar både timmerflottfärder och kanotturer på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till historiken, kulturen, säkerhet samt praktiskt utförande. Gästen får kunskap om detta via resedokument, filmer och muntlig genomgång av våra kunniga instruktörer.

Vi för en lång tradition av flottningen och dess hantverk vidare genom att låta människor få bygga sin egen flotte och flyta fram med strömmen på Klarälven.

Vi handlar i så stor utsträckning som möjligt lokalt samt miljöanpassade varor. Framför allt sker all proviantering av lokala lanthandlare i Klarälvdalen. Vi uppmanar också gästerna att handla lokalt så att ekonomisk utveckling kan ske på orten.

Varje år ska gäster och medarbetare kunna ge oss feedback, så att vi kan ta lärdom av detta och förbättra oss.

Vi har analyserat riskerna för samtliga erbjudanden och tagit fram en plan för att minimera dem. Vi vill att gästen, vi på Vildmark i Värmland och lokalbefolkningen ska ha roligt – att det skapar oförglömliga upplevelser.

Ekoturism, ett mycket bra ord som sammanfattar hur vi vill göra det; En lokal driven upplevelseturism i kombination med stort ansvar för natur, kultur och människor. Helt enkelt ett roligt och ansvarsfullt resande där man visar hänsyn.