Bäversafari

Under ett antal sommarkvällar kan Ni gör en fin tur i gummibåt på den lugnt strömmande Klarälven. Ni är mitt i naturens centrum när skymningen sänker sig och samtidigt håller ni ögonen öppna för att om möjligt få syn på bävern.

Samling kl 18.00 på Klarälvens Camping. OBS! Från augusti är samlingen 17.00. Ni utrustas med flytvästar och paddlar. Ni följer efter vår instruktör i eget fordon till startplatsen, strax norr om Klarälvens Camping. Ni hjälps åt med att få gummibåten i vattnet. Ni som sitter längs ytterkanten på båten är med och hjälper till att paddla. Längs färden på älven gör vi ett stopp och berättar om bävern samtidigt som ni har möjlighet att grilla lite korv och dricka nykokt kaffe.

Vid ankomst tillbaka till Klarälvens Camping, ca 23-tiden, hjälper ni till med att få upp båten ur vattnet och vår instruktör kör chaufförerna tillbaka till startplatsen så ni kan hämta ert fordon.

Ni kan också lägga till en övernattning på Klarälvens Camping, om ni vill slippa åka hem sent på kvällen.