Timmerflotte 7 dygn - Den oförglömliga expeditionen

Den oförglömliga expeditionen

Bygg er egen timmerflotte av enbart stockar och rep och färdas nerför Klarälven i Värmland. Det blir ett äventyr och en upplevelse som ni aldrig kommer att glömma!

Timmerflottfärden passar Er som gillar att vara ute i naturen. Ni som tycker det är spännande med en upplevelse som inte är helt tillrättalagd. Ni som gillar fysisk aktivitet. Det är framför allt vattennivån i älven som skapar olika förutsättningar, men även väder och vind spelar roll. Det är alltid lugnt strömmande vatten som flyter ca 1 - 3 km/h, men även i de lugnaste vatten lurar äventyr. Det kan vara stenar, sandbankar, bakvatten, träd mm. Ett stort äventyr är givetvis att bygga timmerflotten, men också att få den nästan två ton tunga timmerflotten ur strömmen när ni vill slå läger för natten. Här har ni god hjälp av kanoten/kajaken som ingår i grundutrustningen.

Ni genomför turen på egen hand och lägger själva upp Era dagsetapper utifrån de yttre omständigheter som råder när just ni åker. Är det normalt till lågt vattenstånd får ni räkna med att ni i princip tillbringar hela tiden ombord på er timmerflotte, i alla fall om ni väljer att åka den längre sträckan.

Ni kan välja att flyta 100 km eller 50 km när ni gör veckoturen. Väljer ni 100 km får ni räkna med att ni behöver att flyta fram på älven varje dag. Timmerflotten blir ert "hem". Ni ser hur älvlandskapet sakta förändras från den norra delen där dalgången är trängre och bergen ligger närmre. Till den södra delen där dalgången blir bredare och bergen lite längre bort. Men givetvis hinner ni också gå iland och proviantera, men räkna inte med att ni hinner med några andra utflykter.

Väljer ni att flyta 50 km på en vecka har ni mer tid att tillbringa iland. Det passar er som vill ha tid att utforska naturen och sevärdheter som finns längs Klarälven. Er som vill passa på att vandra på de leder som finns i omgivningen. Er som vill kunna sova lite längre på morgonen. Ni kanske också vill ha en dag när ni bara gör små utflykter i kanoten/kajaken och låter timmerflotten ligga helt still.