Timmerflotte 7 dygn - Den oförglömliga expeditionen

Den oförglömliga expeditionen, 7 dygn

Bygg er egen timmerflotte av enbart stockar och rep och färdas nerför Klarälven i Värmland. Det blir ett äventyr och en upplevelse som ni aldrig kommer att glömma!

Timmerflottfärden passar Er som gillar att vara ute i naturen. Ni som tycker det är spännande med en upplevelse som inte är helt tillrättalagd. Ni som gillar fysisk aktivitet. Det är framför allt vattennivån i älven som skapar olika förutsättningar, men även väder och vind spelar roll. Det är alltid lugnt strömmande vatten som flyter ca 1 - 3 km/h, men även i de lugnaste vatten lurar äventyr. Det kan vara stenar, sandbankar, bakvatten, träd mm. Ett stort äventyr är givetvis att bygga timmerflotten, men också att få den nästan två ton tunga timmerflotten ur strömmen när ni vill slå läger för natten. Här har ni god hjälp av kanoten/kajaken som ingår i grundutrustningen.

Ni genomför turen på egen hand, men vi är med i början av turen och ger er information om färden samt instruktion under byggtiden. Sträckan på älven är ca 100 km. Hur lång tid det tar att flyta denna sträcka beror till största del på vattennivån i älven. Är det mer vatten i älven flyter strömmen snabbare och tvärt om med mindre vatten. Ni lägger själva upp era dagsetapper utifrån de förutsättningar som råder vid ert besök. Timmerflotten blir ert "hem". Ni lever med älvens rytm. Ni ser hur älvlandskapet sakta förändras från den norra delen där dalgången är trängre och bergen ligger närmre. Till den södra delen där dalgången blir bredare och bergen lite längre bort.