Ecotoerisme

"Ecotoerisme" staat voor verantwoord reizen, een vorm van toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat.

Ecotoerisme Ecotoerisme heeft er de laatste decennia sterk toe bijgedragen dat unieke natuur- en cultuurschatten rondom in de wereld bewaard zijn gebleven. Het is één van de snelst groeiende takken binnen de internationale toeristische sector.

Het Zweedse "Naturens Bästa" is de kwaliteitsborging voor Zweeds ecotoerisme. De verantwoordelijke Zweedse organisatie voor "Naturens Bästa" is Svenska Ekoturistförening. Dit waarmerk is aangepast om een hoge kwaliteit te waarborgen in combinatie met natuurbescherming, een milieuvriendelijke manier van reizen en nauwgezetheid wat betreft de culturele waarde van het reisdoel. "Naturens Bästa" is een gemeenschappelijk waarmerk voor de beste Zweedse organisatoren en hun beste arrangementen.

Dit zijn de zes fundamentele eisen voor "Naturens Bästa": 

1) Respecteer de beperkingen van het reisdoel - minst mogelijke slijtage aan natuur en cultuur.


2) Begunstig de plaatselijke economie.


3) Pas de complete werkzaamheid op het milieu aan.


4) Draag actief bij tot bescherming van natuur en cultuur.


5) Focus op ontdekkingsplezier, kennis en respect.


6) Kwaliteit en veiligheid tijdens de reis.

Vildmark i Värmland mocht in mei 2002, als één van de 12 eersten in Zweden een kwaliteitsstempel van "Naturens Bästa" op de Houtvlottocht op de rivier Klarälven zetten. Wij hebben dit gedaan omdat wij geloven dat het goed is voor u als gast, voor de mensen die ermee werken en voor de natuur en de cultuur waarin wij leven.